Author Archives: Dược sĩ Đỗ Ánh

About Dược sĩ Đỗ Ánh

Dược sĩ Đỗ Ánh - Chuyên gia thông tin thuốc, thông tin bệnh học được đào tạo bởi trường đại học Dược Hà Nội. Các thông tin chia sẻ đều được kiểm duyệt và tra cứu trên các tạp chí uy tín trên thế giới.